Szkolenia z zakresu BHP.

Obowiązujące w Polsce prawo pracy stanowi, że każdy zatrudniony musi przejść szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe zasady BHP zawarte są w Kodeksie Pracy, a szczegóły uzupełnia Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.09.1997 r. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie wstępne. Program szkolenia zawiera informacje ogólne z zakresu szkolenia bhp poznań, […]