Usługi BHP – nadzór BHP Poznań

Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy jest niezwykle istotne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Szereg działań, które powinny być podejmowane w celu zoptymalizowania bezpieczeństwa w miejscu pracy, bywają niejednokrotnie problematyczne, w związku z czym usługi bhp powinny być dostosowane do specyfiki danej branży. Co sprawia, że świadczone usługi z zakresu bhp przynoszą wymierne […]

Szkolenia z zakresu BHP.

Obowiązujące w Polsce prawo pracy stanowi, że każdy zatrudniony musi przejść szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe zasady BHP zawarte są w Kodeksie Pracy, a szczegóły uzupełnia Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.09.1997 r. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie wstępne. Program szkolenia zawiera informacje ogólne z zakresu szkolenia bhp poznań, […]