Szkolenia z zakresu BHP.


Obowiązujące w Polsce prawo pracy stanowi, że każdy zatrudniony musi przejść szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podstawowe zasady BHP zawarte są w Kodeksie Pracy, a szczegóły uzupełnia Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.09.1997 r.
Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie wstępne. Program szkolenia zawiera informacje ogólne z zakresu szkolenia bhp poznań, najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy i podstawowe przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na szkoleniu wstępnym kursanci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nowemu pracownikowi udziela się również instruktażu związanego z jego stanowiskiem pracy. Rzeczą bardzo istotną jest wówczas poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym z tym stanowiskiem związanym.
W pierwszym roku zatrudnienia pracownicy muszą ukończyć szkolenie okresowe. W zależności od stanowiska mają na to czas od jednego miesiąca do 1 roku. Częstotliwość szkoleń okresowych też uzależniona jest od zajmowanego stanowiska. Szkolenie okresowe obejmuje znacznie szerszy zakres programowy i treściowy niż szkolenie wstępne. Każdy uczestnik musi przystąpić do egzaminu. Pozytywna ocena uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia. W przypadku oceny negatywnej pracownik może w innym terminie zdać egzamin poprawkowy.

Zobacz również polecane kurtyny spawalnicze na https://www.ekranypcv.pl/