Usługi BHP – nadzór BHP Poznań


Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy jest niezwykle istotne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Szereg działań, które powinny być podejmowane w celu zoptymalizowania bezpieczeństwa w miejscu pracy, bywają niejednokrotnie problematyczne, w związku z czym usługi bhp powinny być dostosowane do specyfiki danej branży.
Co sprawia, że świadczone usługi z zakresu bhp przynoszą wymierne korzyści dla zakładu pracy?
Podejmując się działań z zakresu świadczenia usług BHP istotna jest dokładna analiza sposobu funkcjonowania danej firmy czy określonej branży i odpowiednie dostosowanie oferty. Inaczej bowiem wygląda szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla branży kosmetycznej, a inaczej dla branży budowlanej. Często ten aspekt pracy zawodowej przy wdrażaniu nowego pracownika jest traktowany dosyć powierzchownie, co jest błędnym założeniem. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” można przyjąć, że o wiele łatwiej jest przeszkolić nowego pracownika i wprowadzić go w standardy pracy w firmie aniżeli później borykać się z problemami wynikającymi z nieprzestrzegania zasad.
Nadzór BHP Poznań:
Nadzór BHP związany jest głównie z realizacją szkoleń wstępnych oraz kursów BHP dla wszystkich grup zawodowych. Usługi nadzoru BHP obejmują również organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony ppoż. W późniejszym okresie nadzór obejmuje głównie następujące czynności:
– prowadzeniu dokumentacji związanej ze stanem BHP
– ocena ryzyka zawodowego
– kontrola stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy (raporty bhp z przeprowadzonej kontroli)
– kontrola posiadania aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich oraz uprawnień
– weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych
Prawidłowy nadzór bhp określany jest właściwą realizację wszelkich zagadnień z tego zakresu. Indywidualne podejście związane ze świadczeniem usług bhp, prowadzi w konsekwencji do wdrożenia skutecznych metody motywacji pracowników do realizacji celów firmy w zakresie BHP oraz dbania o bezpieczeństwo własne i współpracowników.

Zobacz koniecznie: www.bhp-prometeo.pl